Artikkel
Torsdag 03.09.15
Hovedmeny


Kontakt info

Ingeborg Opgård Hågensen
Kontorleder
RSK Vest-Finnmark
E-post: inop@alta.kommune.no
Mobil
41516331

Postadresse:
RSK Vest-Finnmark
co /Alta kommune
Pb 1403
9506 Alta

Å stå i det åpne – om barns danning, medvirkning og undring i barnehagen.

Skrevet av: Trond Einar Persen         Dato: 05.02.13 12:03

Kurset vil, med bakgrunn i revidert formålsparagraf i barnehageloven og dens forskrift rammeplanen, belyse danningsbegrepet og sammenhengen mellom barns undring, medvirkning og selvdanningsprosesser.

Foreleser er Hilde Amundsen v/ Dmmh

Kurset går på Rica hotell i Alta og Hammerfest.

Program Hammerfest

Program Alta

Barnehage
o Barnehager - Kunnskapsdep
o Private barnehagers Landsforbund
o Barnehagesenteret i Vestfold
o Fylkesmannen i Finnmark
Skole
o Kunnskapsdepartementet
o Utdanningsdirektoratet
o Skoleporten
o Kunnskapsløftet
o Fylkesmannen i Finnmark
Faglige ressurser

o Landslaget for matematikk i skolen
o Matematikksenteret
o Lesesenteret
o Naturfagsenteret
o Ressurssiden for naturfag
o Nynorsksenteret
o Senter for IKT i utdanningen
o Statped Nord

Andre ressurser
o Bufetat
o Vest-Finnmark Regionråd
o Kommunenes sentralforbund
o UIT - Norges Arktiske Universitet
o Utdanning.no
o Norge.no
o Utdanningsforbundet
Aktuelle sider

o Vurdering for læring
o Forskerfabrikken
o Den naturlige skolesekken
o Utdanningsnytt
o Den kulturelle skolesekken
o Barnehage.no
o Barnehageforum

IKTplan.no